تاریخچه مدارس ما

موسسه سرای آموزش بیش از ده سال متوالی است که با رویکردی متفاوت به آموزش در پایه های مختلف تحصیلی پرداخته است.

محیط آموزشی شاد و به روز، استفاده از دبیران با تجربه و بهره گیری از برترین منابع کمک آموزشی از خصوصیات این مجموعه بوده. ما در این دوران توانسته ایم برترین رتبه های کنکور و بالاترین میزان قبولی دانشگاه را داشته باشیم.