اهمیت به آموزش

آموزش یکی از مهمترین مقوله های دنیای پیشرفته و زندگی بشر در تمام اعصار بوده و امروزه به مهمترین چیز در زندگانی امروز او تبدیل شده که میشه پیشرفت بشر رو حاصل یادگیری از آموزش، فهم دانش نهفته در اون و در مرحله آخر بکارگیری اون دانش و آموزش آموخته شده دونست.

یکی از مزیت های آموزش می تونه درصد بالای افراد تحصیلکرده در اون کشور باشه که می تونه باعث موفقیت های بیشتر اون جامعه بشه که البته این یه شرط لازم هست اما کافی، نه!!! بعبارت دیگه تا به درک درستی از آموزش هایی که یاد گرفتیم نرسیم و این آموزش ها رو به مرحله اجرا در نیاوردیم عملا اون آموزش ها سودی که نداشته به کنار، یکی از اصلی ترین سرمایه های انسانی که زمان و عمر شریفشه هم بخاطر اون از بین رفته.

آموزش فرزندان خود را به ما بسپارید.

ارزش های اصلی ما

همانند بسیاری از کشورها ، معلمین این کشور نیز مجبورند که ارزش ها رابه دانش آموزان یاد بدهند و از لحاظ قانونی این تعهد به اندازه آموزش علم از اهمیت برخوردار است. بطور کلی معلم در انتخاب روش های خود در تعلیم ارزش ها آزاد است. این با قانون اصلی آزادی آموزش هماهنگی دارد. افزایش عدم اطمینان به زمینه ‍‍‍‌‌ آموزشی نامناسب است – همان طور که خوش بینی افراطی نامطلوب می باشد. شکی نیست که بسیاری از معیارهای آموزشی به اهداف خود نمی رسند و پیشرفت یک دانش آموز همیشه در حد مطلوب نیست. بعبارت دیگر باید گفت که اکثر معلمین ما به هنر آموزش همراه با تاثیر خوب تسلط دارند و به خوبی از عهده انجام وظائف آموزشی خود بر می آیند.

  • عشق و توجه معلمان

  • به طور مداوم برای کیفیت تلاش می کنیم

  • چند قدم از رقبا جلوتر هستیم

  • صداقت سرلوحه کار ماست

  • هدف ما موفقیت  و پیشرفت فرزندان این مرز و بوم است .

  • به کارگیری معلمان با تجربه 

  • توجه به محتوای آموزشی

  • بهترین و امنیت  محیط آموزش ی

  • یادگیری عملی

  • آموزشی پروژه محور و عملی

معلمان سرای آموزش