به موسسه سرای آموزش خوش آمدید

موسسه سرای آموزش شهرکرد

امروز نقش محیط بیرونی در تربیت فرزندان در مواردی حتی از نقش تربیتی پدر و مادر نیز بیشتر است. سرمایه گذاری معنوی و مادی روی محیط بیرونی فرزندان یکی از مواردی است که میوه آن سال‌ها بعد چیده می شود. سال‌هایی که بسیاری از جوانان تحت تأثیر دوستان خود و محیط آموزشی که در آن رشد پیدا کردند، شاکله‌ای غیر اسلامی به خود می گیرند و آن چیزی می‌شوند که شاید مدنظر بسیاری از پدرها و مادرها نبود.

به همین خاطر و در راستای نگاه ایجابی به مسئله فرهنگ و تربیت، موسسه سرای آموزش سعی دارد یکی از مراکز آموزشی باشد که نگاهی ویژه به تعلیم و تربیت به عنوان دو رکن اصلی رشد و تعالی انسان دارد، بپردازد.

مناسبترین فضای آموزشی

آموزش

برترین معلمان

تجربه

مدیریت مناسب

تعهد

0
سال تجربه و تعهد
0+
مدرس با تجربه
0
مدرسه
0
دانش آموز خوشحال

محیط آموزش

شاد ترین فضای آموزشی در موسسه سرای آموزش در انتظار شماست.