مشاوره تحصیلی چیست؟

منظور از مشاوره تحصیلی ارائه اطلاعات لازم برای افزایش موفقیت تحصیلی است.

مشاوره تحصیلی

منظور از مشاوره تحصیلی ارائه اطلاعات لازم برای افزایش موفقیت تحصیلی است.
مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان مفید است. خصوصا افرادی که قصد موفقیت در کنکور ورود به دانشگاهها را دارند می توانند بهره زیادی از مشاوره تحصیلی ببرند.
مشاور تحصیلی روانشناسی است که سواد و تجربه کافی در افزایش توان تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان را دارد.

معلمان سرای آموزش

مشاوره تحصیلی برای موارد زیر کمک کننده است:

 1.  تقویت حافظه
 2.  روشهای یادگیری
 3.  انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان
 4. انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه
 5.  افزایش تمرکز و کاهش حواس پرتی
 6.  مدیریت زمان
 7.  کاهش استرس
 8.  افزایش هوش
 9.  تنظیم خواب
 10.  افزایش اعتماد بنفس
 11.  یادگیری گروهی
 12.  روشهای خلاصه برداری
 13.  تند خوانی
 14.  برنامه تحصیلی
 15.  آموزش دروس سخت
 16.  اصلاح تغذیه
 17.  تجویز دارو برای تقویت حافظه
 18.  افزایش فهم و درک کلامی
 19.  افزایش فهم و درک ریاضی
 20.  درمان اختلالات یادگیری
 21.  درمان فراموشی.
 22.  روشهای آموزش زبان های خارجی
 23.  ارتباط صحیح با معلمان
 24.  ارتباط صحیح با همکلاسی ها
 25.  معرفی کتاب های کمک درسی
 26.  انتخاب محل تحصیل
 27.  اصلاح مکان مطالعه
 28.  درمان اضطراب امتحان
 29.  درمان کمال طلبی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی